ประเพณี บุญสารทเดือนสิบ เมืองนคร ปี 2559

วันที่ 25 กันยายน - 4 ตุลาคม 2559 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งศาลา) และบริเวณวัดหน้าพระบรมธาตุ จ.นครศรีธรรมราช

 
 
 
 
Back to top
 

  Copyright © 2009 Media Network Co.,Ltd. All Rights Reserved