ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
ค้นหาใน phototech-mag.com
 
                   
 
   Interview
 
 
 
 
 
งานเชียงรายเมืองเกษตรสีเขียว อาหารปลอดภัย วิถีไทยล้านนา
(โครงการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข)
 
 
 
วัตถุประสงค์หลักของการจัดงานในครั้งนี้        
วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เป็นการเทอดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ในวโรกาสมีพระชนมายุ ๕ รอบ ชาวเชียงรายก็มีการจัดงานที่เป็นการเทอดพระเกียรติฯ พระองค์ท่าน ซึ่งในงานเราจัดที่ตลาดเกษตรกร อยู่บริเวณสามแยกดอยตอง ค่ายเม็งรายมหาราช ประกอบกับจังหวัดเชียงรายประกาศวาระจังหวัดว่าจะเป็นเมืองเกษตรสีเขียว อาหารที่ปลอดภัย เราจึงได้จัดงานที่บูรณาการร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนวาระจังหวัดร่วมกัน ก็จะมีการออกบูธ ในส่วนของตั้งแต่เกษตรกรที่มาผลิตพืช อาหารที่ปลอดภัย แล้วก็มีร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่ได้รับมาตรฐานสากล แล้วก็มีการสร้างเครือค่ายผู้บริโภค แล้วก็มีการแสดงวิถีไทยล้านนา มีค่วงสล่า มีงานของศิลปินเข้ามาแสดงมากมาย นอกจากนี้นิทรรศการเกี่ยวกับการท่องเที่ยววิถีไทยด้วย ที่จะมีบูธของการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดเชียงราย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย ที่มาออกบูธของท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับอาเซี่ยนที่กำลังจะเกิดขึ้น แล้วก็มีชุมชนท่องเที่ยว ที่ทำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนมาออกบูธด้วย ก็จะมีบ้านท่าขันทอง ที่อยู่ที่ อ.เชียงแสน แล้วก็บ้านโป่งศรีนคร อ.ป่าแดด แล้วก็จะมีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจินนาลักษญ์ มิราเคิล ที่มาออกบูธเกี่ยวกับมาร์คหน้า สปา ใยไหมทองคำ เป็นการส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม มีครีมหน้าเด้ง นอกจากนั้นก็จะมีบูธของ WHO ที่มาออกบูธนิทรรศการ แล้วก็มีสำนักอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ในครั้งนี้ท่านก็จะได้เห็นการขับเคลื่อนในส่วนของวาระจังหวัด ว่าเราขับเคลื่อนเมืองเชียงราย เป็นเมืองเกษตรสีเขียว และอาหารปลอดภัยได้ยังไง จะเห็นทั้งเครือข่ายเกษตรฯ เครือข่ายร้านอาหาร เครือข่ายทางด้านวัฒนธรรมที่เป็นวิถีไทยมาแสดงในงานครั้งนี้
 
         
     
         
     
         
 
งานจัดตั้งแต่วันไหนบ้าง        
งานจัดตั้งแต่วันที่ 1-3 เมษายน ซึ่งวันที่ 2 ก็เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพฯ มีการเทอดพระเกีียรติ ก็มีกิจกรรมเทอดพระเกียรติ ในนี้ตอนเย็นก็จะเป็นลานขันโตก มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมทุกวัน แล้วมีบริเวณร้านอาหารที่มีต้นไม้ใหญ่ เรียกว่าอายุ 60-70 ปี ร่มรื่นเป็นธรรมชาติมาก
 
         
     
         
     
         
     
         
 
มีการคาดหวังกับการจัดงานนี้อย่างไร        
คาดหวังไว้ว่า การจัดงานครั้งนี้จะสามารถสร้างความตระหนักให้กับคนเชียงราย ให้หันมาบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพ เพราะว่าปัญหาของคนส่วนหนึ่งก็มาจากสุขภาพ เพราะฉะนั้นการทำอย่างไรให้กลุ่มคนเล็กๆ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ได้มามีส่วนร่วมทำความดี เราต้องการโปรโมทประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงกิจกรรมที่ดีของจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นต้นแบบของการทำความดีขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งที่ดีๆ เกิดขึ้นกับเมืองไทยของเรา
 
การจะมาร่วมออกบูธที่งานนี้มีกระบวนการคัดสรรอย่างไร        
เกษตรกรที่มาร่วมออกบูธที่นี่ เราได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะมีจุดตรวจผักทุกชนิดว่าปลอดภัยมั้ย มีสารพิษตกค้างมั้ย นอกจากนี้ในงานเรายังมีบูธของโรงพยาบาลศรีบุรินทร์มาออกบูธที่จะเจาะเลือด ตรวจหาสารพิษที่ตกค้างในเลือด ฟรี นะครับ ตรงนี้ประชาชนทั่วไปสามารถมาจับจ่ายซื้อของสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยจริงๆ
 
มีการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาทำเกษตรอินทรีย์ได้อย่างไร        
เราจะมีหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเข้าไปขับเคลื่อนร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ที่จะเข้าไปส่งเสริมให้องค์ความรู้ให้วิชาการ แล้วก็ไปตรวจแปลงให้ได้มาตรฐาน GIP ให้เป็นออร์แกนิคได้ แล้วก็ให้เขารวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน แล้วก็สร้างตลาดเกษตรกรเข้ามารองรับ แล้วก็สร้างร้านอาหารเข้ามารับซื้อกับตัวเกษตรกรได้โดยตรง ปัจจุบันนี้ผลผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของร้านอาหาร เราต้องการเครือข่ายเกษตรกรมากๆ ที่จะเข้ามาเป็นโหนดของการผลิต แล้วก็สนับสนุนของการบริโภคในท้องถิ่น หรือจังหวัดเชียงรายของเรา
 
         
     
         
 
อยากให้พูดถึงวิถีไทยล้านนาที่เชียงรายนี่เป็นอย่างไรบ้าง
ต้องบอกว่าจังหวัดเชียงรายมีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 750 ปี เรามีอาณาจักรล้านนา เรามีพ่อขุนพญามังราย เป็นผู้สร้างบ้านแปงเมือง ซึ่งแต่เดิมอาณาจักรล้านนากินพื้นที่ไปถึงเมืองสิบสองปันนา เมืองเชียงตุงในพม่า แม้กระทั่งหลวงพระบาง เชียงทองของ สปป. แล้วขยายอิทธิพลมาถึงเชียงราย เชียงใหม่ เลยไปยังลำพูน ฉะนั้น การท่องเที่ยววิถีไตล้านนา ก็ถือเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไตล้านนาของเรา ซึ่งตอนนี้จังหวัดของเราก็ใช้คำว่าวิถีไต 5 เชียง คำว่า ไต ในที่นี้ก็คือ คนไต คนไตนี่ก็จะมีหลากหลาย ไตลื้อ ไตเขิน ไตดำ ไตพวน ก็เป็นคนไตเหมือนกัน ความรู้สึกของคนไตก็จะมีความใกล้ชิดกัน นอกจากนั้นวิถีความเป็นอยู่การกินอาหาร คำพูดคำจาก็สามารถสื่อสารกันได้ เนื่องจากมีรากเหง้ามาจากที่เดียวกัน ซึ่งตอนนี้เราก็ได้เชื่อมโยงการท่องเที่ยวที่จะทำให้เกิดขึ้น เช่นในส่วนของการท่องเที่ยว 5 เชียง ก็จะมีเชียงรุ่งที่อยู่ในประเทศจีน เชียงตุงในประเทศพม่า เชียงทองที่หลวงพระบาง สปป. ลาว เชียงราย และเชียงใหม่ ซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดกำเนิดของการท่องเที่ยวที่จะทำให้เชียงรายเป็น AEC Destination เป็นการจุดประกายของการเริ่มต้นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนนี้ และข้อสำคัญเรากำลังทำการท่องเที่ยว 3 เชียง อยู่ ก็จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงลำแม่น้ำโขงก็ได้แก่เชียงรุ่ง เชียงราย และไปถึงหลวงพระบาง ซึ่งตรงนี้เส้นทางเรือจะเชื่อมโยงกันอยู่แล้ว ซึ่งสองฟากฝั่งจะสวยงามมาก จะเห็นวิถีชีวิตของคนไตทั้งสองฝั่ง แล้วก็ความรู้สึกของความเป็นคนไตด้วยกันสามารถนำมาทำเป็นจุดขายให้เป็นการท่องเที่ยววิถีไทย ซึ่งในจังหวัดเชียงรายของเรา เราก็พยายามสร้างการท่องเที่ยวโดยชุมชน จะเห็นว่ามีชุมชนที่เป็นต้นแบบของการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านแซว อ.เชียงแสน จะเห็นว่ามีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันอยู่ มีชนเผ่า คนจีน คนอีสาน ชาวเขา ที่มาอยู่รวมกัน มาใช้ชีวิตร่วมกัน แล้วเกิดวิถีชีวิตใหม่ที่เรียกว่า เป็นคนไตเหมือนกัน ที่แปรเปลี่ยนไปหลากหลาย แม้กระทั่งบ้านต่วนศรีนคร ที่ได้รับรางวัลมากมาย เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดเชียงราย โดยการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตรงนี้ก็จะมีอะไรที่เรียนรู้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเกษตรแบบพอเพียง เกษตรแบบพึ่งพาตนเอง ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีครบหมด
   
ถ้านักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยว สามารถรับรองได้เลยไหมครับ
ที่กล่าวมาทั้ง 2 หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่ทำเรื่องโฮมสเตย์ นอกจากนี้เรายังมีบ้านร่องปลายนา ก็เป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์ บ้านแม่ยาว บ้านม้ง บ้านชนเผ่า ที่มีโฮมสเตย์รองรับในจังหวัดเชียงราย เรียกว่ามีหลากหลายแล้วกัน ให้กับนักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่อยากเรียนรู้ไปพร้อมกับการท่องเที่ยว เรียนรู้วิถีชีวิตแล้วได้องค์ความรู้ด้วย ไปเห็นวิถีชีวิตของเขา การกิน การทำกับข้าว การใช้ชีวิตเป็นอย่างไร บางที่ก็ให้ล่องเรือในลำน้ำโขงจับปลา เอามาทำกินกัน ล่าสุดผมเห็นนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันมาช่วงวันแม่ 12 สิงหาคม มาช่วยเกษตรกรปลูกข้าว พอปลูกข้าวเสร็จบอกว่าวันไหนเกี่ยว ก็เกี่ยววันพ่อ เขาบินกลับมาจากอเมริกามาขอเกี่ยวข้าวด้วย พอเกี่ยวเสร็จก็ขอซื้อข้าวกลับไป เพราะว่ารู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถปลูกข้าวได้ แล้วก็ปลอดภัย เพราะออกแกนิคด้วย นี่คือการท่องเที่ยววิถีไทยที่สามารถสร้างรายให้กับชุมชน ให้กับเกษตรกรโดยตรง แล้วนักท่องเที่ยวได้ความประทับใจ ซึ่งการปลูกข้าว การใช้ชีวิตในเรื่องการเกษตรต่างประเทศเขาไม่มี
 
         
     
         
     
         
 
วิถีไทยล้านนามีกี่ชุมชน        
ชุมชนที่เข้ามาร่วมกับเรานั้นมีมากว่า 150 ชุมชน ในเชียงรายนะครับ วิถีที่ผมว่านี้คือวิถีชีวิตทางการเกษตรที่ต้องการทำการเกษตรที่ปลอดภัย แล้วก็อยู่ในช่วงที่กำลังพัฒนาตัวเองให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวไปด้วย เหมือนกับหมู่บ้านที่ได้กล่าวไปแล้ว 3 ชุมชน ซึ่งในเชียงรายนี้มีมากถึง 10 ชุมชนด้วยกัน ที่ทำในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชน และโฮมสเตย์
   
วิถีไทยล้านนานี้ได้ทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวหรือยังครับ
ตอนนี้เราได้กำหนดออกมาแล้วเป็นรูทของเส้นทางการท่องเที่ยวเป็นธีมว่า A Touch of Chiangrai ในนั้นก็จะมีเส้นทางท่องเที่ยว เที่ยวได้ 12 เดือน 12 อารมณ์ ท่องเที่ยวชุมชนก็จะอยู่ในนั้นด้วย วันนี้ท่านก็จะเห็น A Touch of Beauty เป็นวิสาหกิจชุมชนที่อยู่บ้านช้าง อ.แม่สาย ก็ช่วยเหลือในเรื่องของเกษตรกรผู้ผลิตม่อนไหม ทำในเรื่องของมาร์คใยไหมทองคำ โครงการที่จินนาลักษณ์นี้สมเด็จพระเทพฯ ก็ได้เสด็จไปชมแล้ว ตรงนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว และช่วยเกษตรกรด้วย ยังส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ การแปรรูปไหม เอาไหมมาทำในรูปแบบเครื่องสำอาง เสริมสวย เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงม่อนไหม
 
 
 
 
 
Back to top
 
 
 
MEDIA NETWORK CO.,LTD.
Soi Anamai (Srinakarin) Srinakarin Rd. Suanluang Bangkok 10250
Tel. 0-2721-4417 Fax. 0-2721-5516
Email : phototech_mag@yahoo.com
 
 
Copyright © 2009 Media Network Co.,Ltd. All Rights Reserved
 
Hit Counters
จำนวนผู้เข้าชม