ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
ค้นหาใน phototech-mag.com
 
 
 
     
     
     
      สะพายกล้องท่องเที่ยว    
     
 
 
 
งดงามตามประเพณี สงกรานต์พระประแดง 2558
 
 
 
ในช่วงของวันหยุดยาวของไทยเรา หรือในช่วงสงกรานต์นั้น เป็นช่วงที่ชาวไทย และชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยมีความสุขสนุกสดใสท้าแดดอันร้อนจ้า ผมได้มีโอกาสไปสัมผัสวัฒนธรรมประเพณีของชาวรามัญครั้งแรก คือ ประเพณีสงกรานต์พระประแดง เดิมเรียกว่า สงกรานต์ปากลัด เป็นการจัดงานเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวรามัญของไทยโบราณให้คงอยู่สืบไป งานประเพณีนี้จะเริ่มขึ้นหลังจากวัน 13 เมษายน ประมาณหนึ่งอาทิตย์ ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชนจะร่วมแรงร่วมใจจัดขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่สวยงามตามท้องเรื่อง ตกแต่งด้วยดอกไม้นานาชนิด รวมถึงเหล่าสาวงามรามัญ นางสงกรานต์ หนุ่มลอยชาย กับการแต่งกายแบบพื้นเมืองของชาวรามัญ จะแห่ไปตามท้องถนน จะมีการทำพิธีปล่อยนกปล่อยปลา ณ พระอารามหลวงวัดโปรดเกศเชษฐาราม ตามความเชื่อที่ว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ ทำให้อายุยืนยาว
 
         
     
         
     
         
     
         
 
บรรยากาศก่อนการเปิดงาน ณ ที่ว่าการอำเภอพระประแดง มีการจัดแสดงประเพณีการละเล่นสะบ้าบ่อน โชว์การกวนกาละแม ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอเต็มไปด้วยรถขบวนแห่ เมื่อถึงเวลาอันสมควร นายประเสิรฐ วชิรเขี่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง ประธานจัดงานฯ กล่าวรายงานการจัดงานต่อนายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานเปิดงานฯ ขึ้นกล่าว และทำพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง 2558 และปล่อยนก ปล่อยปลา พร้อมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ จากนั้นขบวนแห่ก็เริ่มเดินไปจนถึง วัดโปรดเกศเชษฐาราม พร้อมปล่อยนก ปล่อยปลา ก่อนจบพิธีอันงดงาม
 
         
     
         
     
  นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ทำพิธีการเปิดงานฯ
  นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และภริยา
ร่วมปล่อยนก ปล่อยปลา
 
         
     
         
     
 
นายณัฐปคัลภ์ อัครวิชญ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ททท.กรุงเทพมหานคร
     
 

กับประเพณีอันงดงามนั้นควรค่าแก่การอนุรักษ์ เพื่อสืบทอดความเป็นมาของบรรพบุรุษ ให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความเป็นปัจเจกของประเพณีวัฒนธรรม ซึ่งมิอาจพบเห็นได้บ่อยครั้ง แต่หากว่าเราสามารถนำความดีงามมาปฏิบัติให้ได้บ่อยครั้ง ความเป็นไทยก็จะยังคงอยู่สืบไป

 
         
     
         
     
         
     
         
   
         
 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
สำนักงานกรุงเทพมหานคร

 
 
 
 
 
Back to top
 
 
 
MEDIA NETWORK CO.,LTD.
Soi Anamai (Srinakarin) Srinakarin Rd. Suanluang Bangkok 10250
Tel. 0-2721-4417 Fax. 0-2721-5516
Email : phototech_mag@yahoo.com
 
 
Copyright © 2009 Media Network Co.,Ltd. All Rights Reserved
 
Hit Counters
จำนวนผู้เข้าชม